Vinaora Nivo Slider 3.x

Geschiedenis

Op 8 december 1959 werd in, een zaaltje achter de kerk, de eerste vergadering gehouden voor het oprichten van een jeugdcentrum in Garyp. In eerste instantie werd er alleen hierover vergaderd, maar naarmate de tijd verstreek werden de wensen steeds uitgebreider en werd er zelfs gesproken over een "vergadergelegenheid" voor het gehele dorp, waarbij een politieke vergadering of vereniging moest worden uitgesloten. Dit punt werd later bijgesteld.
Een vergaderruimte voor muziek, zang, gymnastiek en andere sporten, toneel met daarbij ook nog ruimte voor ontspanning voor alle leeftijdsgroepen. Hierbij werd gedacht aan schaken, dammen, cursussen en zelfs het vertonen van toneeluitvoeringen en films.

Door de subsidievoorwaarden van het Rijk is het idee destijds al snel gewijzigd in een dorpshuis voor alle inwoners van het dorp.
Op 16 april 1962 togen 7 afgevaardigden van het dorp naar Notaris Harmsma in Bergum (Burgum) en werd de "Stichting Dorpshuis te Garijp" officieel opgericht. Het eerste dorpshuis stond op de plek waar we nu nog steeds, hoewel met een "nieuwere" accommodatie, ons dorpshuis weten te vinden. Door nieuwbouw van de lagere school kwam het oude gebouw leeg te staan en hiermee was ook de locatie een feit. Er werden zalen met barruimte en keuken gecreëerd, kleedruimtes voor de sport en een sportzaal welke onder meer geschikt was voor gymnastiek en andere sporten. Tevens met de  sportvelden die achter het dorpshuis werden gesitueerd, kregen we een ideale situatie. In deze tijd zouden we spreken van een MFC oftewel een MultiFunctioneelCentrum.

Eind jaren 60 rezen er plannen voor de nieuwbouw van onze huidige accommodatie en werd er een comité opgericht om deze plannen tot uitvoering te krijgen. In 1972 kwam er vanuit het Rijk een overheidssubsidie van 1 miljoen gulden ter beschikking en vanuit het dorp moest er nog 47.000 gulden worden bijgelegd. En natuurlijk kwam dit geld er, met als positief gevolg de opening op 3 januari 1974 van het huidige dorpshuis.
De naam "it Gea-Hûs"werd bedacht door dorpsgenote mevrouw Doet Visser, die dit motiveerde door de Nederlandse vertaling : samenkomsthuis. Op 29 april 1974 is dit officieel veranderd in : Stichting Mienskipssintrum "It Gea-Hûs".